Vega

Vega – „Intro“ Video vom kommenden „V“ Album online!

Vega hat das Video zu seinem Intro vom kommenden Album „V“ auf YouTube veröffentlicht.