Samra

SAMRA & KALAZH44 – „SHAKIRA“

Samra und Kalazh44 haben das Video zum Track „Shakira“ gedroppt.